Trình bày những phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Trình bày những phương pháp điều chế oxi:

a) Trong phòng thí nghiệm.

b) Trong công nghiệp.

Lời giải:

a) Phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

Trình bày những phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

b) Phương pháp điều chế oxi trong công nghiệp:

– Từ không khí: Không khí sau khi đã loại bỏ CO2 và hơi nước, được hóa lỏng áp suất 200 atm.

Chưng cất phân đoạn không khí lỏng thu được khí oxi ở -183oC.

Khí oxi được vận chuyển trong những bình thép có thể tích 100 lít (p = 150 atm).

Trình bày những phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment