Tả chiếc cặp sách của em

Tả chiếc cặp sách của em

Đề bài: Em hãy tả chiếc cặp sách của em. Tả chiếc cặp sách – Bài làm 1 Trước khi bước vào năm học, em được mẹ mua cho một chiếc cặp sách mới tinh. Khỏi phải nói em vui sướng biết chừng nào. Chia tay chiếc cặp cũ em cũng hơi lưu luyến một … Read more