Bàn luận về mối quan hệ giữa học và hành

Bàn luận về mối quan hệ giữa học và hành

Từ xưa đến nay, không một quốc gia nào thờ ơ với giáo dục. Nhiều thời đại dạng danh biết bao tên tuổi của các bậc kì tài. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp là một trong số đó. Con người "Thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu sâu" này đã dâng lên vua Quang Trung một bài tấu bày tỏ ý kiến nhị về việc chấn chỉnh sự học của quốc gia vì sự hưng thịnh của đất nước. Đoạn trích "Bàn luận về phép học" đã thể hiện rõ quan niệm của ông về mục đích của việc học và cách học. "Theo điều học mà làm", ngày nay chúng ta gọi đó là học gắn với hành. Vậy học và hành có mối quan hệ như thế nào?

Loading...

Quả đúng như vậy, học thì luôn đi chung với hành. Vậy học là gì? Hành là gì? Tại sao phải gắn liền với hành? Trước hết chúng ta cần biết, học là thu nhận kiến thức và kỹ năng mọi mặt từ trong sách vở và thực tiễn. Còn hành ở đây là thực hành, là áp dụng những tri thức đã học được vào công việc thuộc ngành nghề cụ thể. Học và hành là hai mặt của vấn đề học tập. Đó là học để biết và để làm. Mục đích chân chính của việc học là có đủ tài, đức để làm việc, khẳng định bản thân và cống hiến cho đất nước.

Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa liên hợp quốc (UNESCO) xác định nhiệm vụ học tập thế kỉ 21 là "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình". Trong quan điểm trên, "học để biết" gắn liền với "học để làm". Học để biết là nắm những công cụ dễ hiểu. Học để làm là có những khả năng hoạt động sáng tạo tác động vào môi trường sống của mình. Hai mặt này gắn bó với nhau như chúng ta thường nói: "Học" đi đôi với "hành".

Có một thời, có một số người chỉ học vì danh lợi. Họ đua nhau học hết trường này đến trường khác cốt để tìm cách có được một vài chứng chỉ hoặc bằng cấp nạp vào hồ sơ cho đẹp nhằm củng cố vị trí công tác hoặc cấp trên bổ dụng. Hiện tượng bằng cấp "dởm" xuất hiện chỗ này chỗ kia là bằng chứng của tinh thần đua tranh thiếu lành mạnh thách đố sự công bằng trong một nền giáo dục lành mạnh.

Thời đại hiện nay, học càng phải gắn liền với hành, tức là học để đáp ứng yêu cầu của đời sống. Do đó, học không chỉ là chủ động tiếp nhận kiến thức mà còn thành thạo về kĩ năng giải quyết những vấn đề khoa học và thực tiễn, đồng thời học để làm người hữu ích, chung sống với mọi người. 

Nói tóm lại, học phải gắn liền với hành. Học mà không hành thì sẽ không biết vận dụng những kiến thức đã học của mình vào việc gì, còn hành mà không học sẽ không có những kiến thức để thực hành. Vì thế, học phải đi đôi với hành.

Bàn luận về mối quan hệ giữa học và hành
Đánh giá bài viết
Loading...