Bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Trả lời:

Loading...

Bản vẽ lắp thể hiện hình dạng, vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

Công dụng: bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.

Bản vẽ lắp dùng để làm gì?
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm