Có những vật bằng sắt được tráng thiếc hoặc tráng kẽm. Giải thích tại sao thiếc và kẽm có thể bảo vệ được kim loại sắt. Nếu trên bề mặt của vật đó có những vết sây sát sâu tới lớp sắt bên trong.

Có những vật bằng sắt được tráng thiếc hoặc tráng kẽm.

a. Giải thích tại sao thiếc và kẽm có thể bảo vệ được kim loại sắt.

Loading...

b. Nếu trên bề mặt của vật đó có những vết sây sát sâu tới lớp sắt bên trong.

Hãy cho biết:

– Có hiện tượng gì xảy ra khi để những vật đó trong không khí ẩm.

– Trình bày cơ chế ăn mòn đối với những vật trên.

Lời giải:

a. Sn, Zn cách li Fe với môi trường nên bảo vệ được Fe.

b. Nêu bề mặt bị sây sát khi để trong không khí ẩm sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa.

* Với cặp Fe – Sn: ăn mòn theo vết sây sát vào sâu bên trong

Cực âm là Fe: Fe → Fe2+ + 2e sau đó Fe2+ → Fe3+ + e

Cực dương là Sn: 2H2O + 2e → 2 OH + H2

Sau đó Fe2+ + 2OH → Fe(OH)2

Fe3+ + 3 OH → Fe(OH)3

Fe(OH)2. Fe(OH)3 → Fe203.nH2O (Gỉ sắt)

* Với cặp Fe – Zn: ăn mòn từ bên ngoài

Cực âm là Zn: Zn → Zn2+ + 2e

Cực âm là Fe: 2H2O + 2e → 2OH + H2

kết quả là Zn bị ăn mòn.

Có những vật bằng sắt được tráng thiếc hoặc tráng kẽm. Giải thích tại sao thiếc và kẽm có thể bảo vệ được kim loại sắt. Nếu trên bề mặt của vật đó có những vết sây sát sâu tới lớp sắt bên trong.
Đánh giá bài viết
Loading...

Có thể bạn quan tâm?