Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào?

Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào?

Trả lời:

Để sản xuất ra nước chưng cất dùng trong y tế, người ta dùng phương pháp chưng cất

Xem thêm:  Sưu tầm tranh ảnh về sự nuôi con của chim
DMCA.com Protection Status