Vật lý lớp 11

Điện trở của kim loại phụ thuộc nhiệt độ như thế nào?

Điện trở của kim loại phụ thuộc nhiệt độ như thế nào?

Lời giải:

Khi nhiệt độ tăng, các ion kim loại ở nút mạng tinh thể dao động mạnh. Do đó độ mất trật tự của mạng tinh thể kim loại tăng làm tăng sự cản trở chuyển động của các electron tự do. Vì vậy, khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của kim loại tăng, điện trở của kim loại tăng.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Hãy nêu một thí nghiệm chứng tỏ rằng gần dòng điện có từ trường.

Post Comment