Vật lý lớp 11

Dòng điện là gì? Cường độ dòng điện là gì? Chiều của dòng điện được xác định như thế nào?

Dòng điện là gì? Cường độ dòng điện là gì? Chiều của dòng điện được xác định như thế nào?

Lời giải:

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

Cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện, được xác định bằng thương số giữa điện lượng ∆q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian ∆t và khoảng thời gian đó:

dong dien la gi cuong do dong dien la gi chieu cua dong dien duo - Dòng điện là gì? Cường độ dòng điện là gì? Chiều của dòng điện được xác định như thế nào?

Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển của các điện tích dương

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ℰ = 2V điện trở trong 0,1𝛺 mắc với điện trở ngoài R = 100𝛺. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Post Comment