Vật lý lớp 11

Giải thích rõ hơn “Tại sao khi Ub≤U≤Uc” cường độ dòng điện giữ nguyên giá trị bằng Ib

Giải thích rõ hơn “ tại sao khi Ub≤U≤Uc” cường độ dòng điện giữ nguyên giá trị bằng Ib

Lời giải:

Khi Ub≤U≤Uc công của lực điện trường đủ lớn để có thể đưa được tất cả các electron tự do trong chất khí đó về được anot, nhưng chưa đủ lớn để ion hóa chất khí. vì vậy dù tăng U sao cho Ub≤U≤Uc thì số lượng electron tham gia vào dòng điện không tăng lên nữa => cường độ dòng điện giữ nguyên giá trị bằng Ib.

 

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Hãy giải thích tại sao các kim loại khác nhau có điện trở suất khác nhau?

Post Comment