Công nghệ lớp 10

Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản thịt.

Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản thịt.

Trả lời:

– Phương pháp làm lạnh và lạnh đông

– Phương pháp hun khói

– Phương pháp đóng hộp

– Phương pháp cổ truyền

Xem thêm:  Kháng sinh được sử dụng trong trường hợp nào? Khi sử dụng kháng sinh cần chú ý những đặc điểm gì?

Post Comment