Hãy cho biết tên của các lớp electron ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron?

Hãy cho biết tên của các lớp electron ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron?

Lời giải:

Loading...

Tên của các lớp electron:

– ứng với n = 1 là lớp K.

– ứng với n = 2 là lớp L.

– ứng với n = 3 là lớp M.

– ứng với n = 4 là lớp N.

Số phân lớp electron trong mỗi lớp:

– Lớp K có 1 phân lớp (ls).

– Lớp L có 2 phân lớp (2s, 2p).

– Lớp M có 3 phân lớp (3s, 3p, 3d).

– Lớp N có 4 phân lớp (4s, 4p, 4d, 4f).

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status