Hãy giải thích: Cấu tạo của phân tử oxi. Oxi là phi kim có tính oxi hóa mạnh. Lấy ví dụ minh họa.

Hãy giải thích:

a) Cấu tạo của phân tử oxi.

Loading...

b) Oxi là phi kim có tính oxi hóa mạnh. Lấy ví dụ minh họa.

Lời giải:

a) Cấu tạo phân tử oxi: Nguyên tử oxi có cấu hình electron ls22s22p4, lớp ngoài cùng có 2 electron độc thân. Hai electron độc thân (ở phân lớp 2p) của mỗi nguyên tử xen phủ vào nhau tạo 2 liên kết cộng hóa trị.

b) Oxi là phi kim có tính oxi hóa mạnh.

– Tác dụng với kim loại: Oxi tác dụng với hầu hết các kim loại (trừ Ag, Au, Pt,…)

3Fe + 2O2 -> Fe3O4;

2Cu + O2 -> 2CuO

– Tác dụng với phi kim: oxi tác dụng với hầu hết các phi kim (trừ halogen)

4P + 5O2 -> 2P2O5

S + O2 -> SO2

– Tác dụng với hợp chất: oxi tác dụng với nhiều chất hữu cơ và vô cơ.

C2H2OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O;

2H2S + 3O2 -> 2SO2+ 2H2O

Hãy giải thích: Cấu tạo của phân tử oxi. Oxi là phi kim có tính oxi hóa mạnh. Lấy ví dụ minh họa.
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...