Vật lý lớp 11

Hãy giải thích sự xuất hiện hiệu điện thế điện hóa trong trường hợp kẽm nhúng vào dung dịch ZnSO4.

Hãy giải thích sự xuất hiện hiệu điện thế điện hóa trong trường hợp kẽm nhúng vào dung dịch ZnSO4.

Lời giải:

Dung dịch ZnSO4 là dung dịch điện li, nó bị phân li thành các ion Zn2+ và ion SO42-. Khi nhúng thanh kim loại Zn vào dung dịch ZnSO4, các ion SO42-di chuyển tới thanh Zn và mỗi ion SO42- sẽ phản ứng với nguyên tử Zn và bứt ion Zn2+) của thanh kẽm đem vào dung dịch. Nhường 2 electron cho thanh Zn. Như vậy, thanh Zn tích điện âm và lớp dung dịch tiếp giáp với thanh Zn tích điện dương => giữa thanh Zn và dung dịch xuất hiện hiệu điện thế điện hóa.

 

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Hãy giải thích tại sao các kim loại khác nhau có điện trở suất khác nhau?

Post Comment