Vật lý lớp 11

Hãy nêu bản chất dòng điện trong chất khí. Mô tả sự phụ thuộc của dòng điện vào hiệu điện thế?

Hãy nêu bản chất dòng điện trong chất khí. Mô tả sự phụ thuộc của dòng điện vào hiệu điện thế?

Lời giải:

Bản chất:

Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, electron ngược chiều điện trường

Sự phụ thuộc của dòng điện vào hiệu điện thế: đặc tuyến vôn – ampe của chất khí trên hình 22.1

Dòng điện trong chất khí không tuân theo định luật Ôm

Khi 0<U<Ub: U tăng =>I tăng theo => sự phóng điện không tự lực

Khi Ub<U<Uc: U tăng => I = Ibh => dòng điện đạt bão hòa

Khi U>Uc: U tăng => I tăng đột ngột => sự phóng điện tự lực

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Nhiều khi, người ta cũng nói "quả cầu nhiễm điện dương tiếp xúc với thanh kim loại thì điện tích dương từ quả cần truyền sang thanh kim loại làm cho thanh kim loại nhiễm điện dương." Em hiểu mệnh đề "điện tích dương từ quả cầu truyền sang thanh kim loại" có nghĩa là gì?

Post Comment