Vật lý lớp 11

Hãy nêu các đặc tính cơ bản của từ trường

Hãy nêu các đặc tính cơ bản của từ trường

Lời giải:

Tính chất cơ bản của từ trường là nó gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.

Xem thêm:  Hãy nêu vắn tắt nội dung của thuyết electron

Post Comment