Vật lý lớp 11

Hãy nêu các linh kiện bán dẫn hoạt động trên cơ sở lớp chuyển tiếp p – n và giải thích hoạt động của chúng.

Hãy nêu các linh kiện bán dẫn hoạt động trên cơ sở lớp chuyển tiếp p – n và giải thích hoạt động của chúng.

Lời giải:

• Điôt chỉnh lưu

Chỉ cho dòng điện đi qua điôt theo một chiều khi có sự phân cực thuận chuyển tiếp p – n.

• Phôtôđiôt

Khi ánh sáng chiếu vào chuyển tiếp p – n của Phôtôđiôt, có khả năng biến tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện, nên được dùng làm cảm biến ánh sáng.

• Pin mặt trời

Khi ánh sáng chiếu vào chuyển tiếp p – n của oin, các cặp electron – lỗ trống sinh ra. Điện trường trong của lớp chuyển tiếp có tác dụng đẩy các electron về phía bán dẫn loại n và lỗ trống về phía bán dẫn loại p => giữa hai đầu của lớp chuyển tiếp hình thành một hiệu điện thế => thành một nguồn điện

• Điôt phát quang

Khi cho một dòng điện thuận qua chuyển tiếp của điot phát quang thì nó có thể phát sáng.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Kể thêm một vài trường hợp dòng điện Fu –cô có hại, trong những trường hợp đó người ta khắc phục bằng cách nào?

Post Comment