Vật lý lớp 11

Hãy nêu cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều

Hãy nêu cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều

Lời giải:

• Cấu tạo: động cơ điện có hai bộ phận chính là nam châm tạo ra từ trường và khung dây dẫn có dòng điện chạy qua như hình 33.2.

• Hoạt động: động cơ điện hoạt động dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường. khi động cơ điện hoạt động thì nó chuyển hóa điện năng thành cơ năng.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Hãy trình bày cách ngắm chừng ở kính thiên văn khúc xạ. Cho biết cách điều chỉnh kính ngắm chừng ở kính hiển vi và ở rất xa kính thiên văn khúc xạ. giữa hai cách có điểm gì khác nhau?

Post Comment