Vật lý lớp 11

Hãy nêu một thí nghiệm chứng tỏ rằng gần dòng điện có từ trường.

Hãy nêu một thí nghiệm chứng tỏ rằng gần dòng điện có từ trường.

Lời giải:

Đặt một kim nam châm thử gần với dòng điện. Ta thấy kim nam châm thử lệch so với hướng Bắc – Nam ban đầu của kim. Chứng tỏ xung quanh dòng điện có một từ trường

Xem thêm:  Hãy nêu cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều

Post Comment