Vật lý lớp 11

Hãy nêu những đặc điểm của mắt lão và cách khắc phục tật lão thị

Hãy nêu những đặc điểm của mắt lão và cách khắc phục tật lão thị

Lời giải:

Đặc điểm của mắt lão thị

Mắt lão là mắt của người già do khả năng điều tiết của mắt kém vì tuổi tác

Mắt lão là mắt nhìn tõ các vật ở xa, nhưng không nhìn rõ các vật ở gần

So sánh mắt cận với mắt lão

(OCc)cân>(OCc )thường

(OCv )cận=(OCv )thường=∞

Cách khắc phục

Đeo một thấu kính hội tụ (TKHT) để nhìn gần như mắt thường

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Cùng một dòng điện chạy qua dây dẫn và dây tóc một bóng đèn. Tại sạo dây tóc thì nóng đến sáng trắng mà dây dẫn lại hầu như không nóng nên?

Post Comment