Hãy nêu những đặc điểm của mắt lão và cách khắc phục tật lão thị

Hãy nêu những đặc điểm của mắt lão và cách khắc phục tật lão thị

Lời giải:

Loading...

Đặc điểm của mắt lão thị

Mắt lão là mắt của người già do khả năng điều tiết của mắt kém vì tuổi tác

Mắt lão là mắt nhìn tõ các vật ở xa, nhưng không nhìn rõ các vật ở gần

So sánh mắt cận với mắt lão

(OCc)cân>(OCc )thường

(OCv )cận=(OCv )thường=∞

Cách khắc phục

Đeo một thấu kính hội tụ (TKHT) để nhìn gần như mắt thường

Loading...
Xem thêm:  Nếu sử dụng thị kính như một kính lúp để quan sát ảnh A1 B1 thì A1 B1 phải được đặt ở đâu.
DMCA.com Protection Status