Vật lý lớp 10

Hãy nêu thêm những ví dụ về hiện tượng mao dẫn thường gặp trong đời sống và kĩ thuật

Hãy nêu thêm những ví dụ về hiện tượng mao dẫn thường gặp trong đời sống và kĩ thuật

Lời giải:

Ví dụ

– Hiện tượng nước dâng lên bên trog tấm mút xốp

– Nước dâng lên bên trong thân cây, nhánh hoa cắm trong lọ

– Máu dâng lên bên trong ống thủy tinh khi cần lấy máu xét nghiệm

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Tại sao muốn xách một quả mít nặng phải nắm chặt tay vào cuống quả mít?

Post Comment