Vật lý lớp 11

Hãy nêu tính chất của các đường sức từ

Hãy nêu tính chất của các đường sức từ

Lời giải:

Tại mỗi điểm trong từ trường, có thể vẽ được một đường sức từ đi qua và chỉ một mà thôi. Các đường sức từ là những đường cong kín xuất phát ở cực Bắc và kết thúc ở cực Nam. Các đường sức từ không cắt nhau.

Xem thêm:  Người ta có thể tạo ra lủa với một thấu kính,. Khẳng định này đúng không? Nếu đúng, hãy trình bày cách tạo ra lửa bằng cách xử dụng một thấu kính

Post Comment