Khoa học lớp 4

Hãy nói về những lợi ích của việc ghi lại được âm thanh.

Hãy nói về những lợi ích của việc ghi lại được âm thanh.

Trả lời:

+Việc ghi lại âm thanh giúp cho chúng ta có thể nghe lại được những bài hát, đoạn nhạc hay từ nhiều năm trước.

 +Việc ghi lại âm thanh còn giúp cho chúng ta không phải nói đi nói lại nhiều lần một điều gì đó.

 +Hiện nay người ta có thể dùng băng hoặc đĩa trắng để ghi âm thanh.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Nói tên những động vật ăn cỏ, lá cây, quả,.. và những động vật ăn thịt, ăn sâu bọ,...

Post Comment