Hãy phát biểu định luật Fa-Ra-Đây về hiện tượng điện phân.

Hãy phát biểu định luật Fa-Ra-Đây về hiện tượng điện phân.

Lời giải:

* Định luật Fa-ra-đây về điện phân

Khối lượng m của chất được giải phóng ra ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với điện lượng Q chạy qua bình đó.

m = kQ

k=1,118.10-6 kg/C: đương lượng điện hóa

* Định luật II Fa-ra- đây về điện phân

Đương lượng điện hóa k của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam A/n của nguyên tố đó: k=c.A/n

Kí hiệu 1/c=F,F là một hằng số đối với mọi chất, gọi là số Fa-ra-đây. F≈ 96500C/mol khi m đo bằng gam.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Nêu nguyên tắc chung đối với quá trình tạo thành suất điện động của các nguồn điện
DMCA.com Protection Status