Hãy so sánh cấu tạo của kính thiên văn khúc xạ và kính hiển vi.

Hãy so sánh cấu tạo của kính thiên văn khúc xạ và kính hiển vi.

Lời giải:

Loading...

* Giống nhau:

Bộ phận chính đều là 2 thấu kính hội tụ: Vật kính O1 và thị kính O2.

* Khác nhau

Kính hiển vi Kính thiên văn

Vật kính O1 có tiêu cự rất ngắn (cỡ vài mm).

Thị kính O2 có tiếu cự ngắn (cỡ vài cm).

Khoảng cách O1 O2=const.

Vật kính O1 có tiêu cự rất dài (cỡ dm)

Thị kính O2 có tiêu cự ngắn (cớ vài cm)

Khoảng cách O1 O2≠const

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Hãy chứng minh công thức: H=1-rI/ ℰ
DMCA.com Protection Status