Hãy so sánh phản ứng trùng hợp và phán ứng trùng ngưng (định nghĩa, cấu tạo của monome và phân tử khối của polime so với monome). Lấy ví dụ minh hoạ.

Hãy so sánh phản ứng trùng hợp và phán ứng trùng ngưng (định nghĩa, cấu tạo của monome và phân tử khối của polime so với monome). Lấy ví dụ minh hoạ.

Lời giải:

Sự trùng hợp Sự trùng ngưng

– Phản ứng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn

– Monome tham gia phản ứng phải có liên kết bội (CH2=CH2; CH2=CH-Cl) hay vòng kém bền

– Phân tử khối của polime bằng tổng phân tử khối các monome tham gia phản ứng

– Phản ứng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn đồng thời giải phóng nhiều phân tử nhỏ khác.

– Monome tham gia phản ứng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng (CH2OH-CH2OH; H2N-CH2-COOH,…)

– Phân tử khối của polime nhỏ hơn tổng phân tử khối các monome tham gia phản ứng

Ví dụ:

hay so sanh phan ung trung hop va phan ung trung ngung dinh nghia cau tao cua monome v - Hãy so sánh phản ứng trùng hợp và phán ứng trùng ngưng (định nghĩa, cấu tạo của monome và phân tử khối của polime so với monome). Lấy ví dụ minh hoạ.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Chọn thuốc thử thích hợp để phân biệt các cặp chất sau đây: FeS và FeCO3. Na2SO4 và Na2SO3.
DMCA.com Protection Status