Công nghệ lớp 12

Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto.

Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto.

Trả lời:

+ Giống nhau: Triac và tirixto điều là các thiết bị điều khiển dòng điện xoay chiều.

+ Khác nhau: tirixto dùng chỉnh lưu dòng điện theo 1 chiều nhất định còn Triac dùng điều khiển dòng điện theo cả hai chiều.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?

Post Comment