Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto.

Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto.

Trả lời:

Loading...

+ Giống nhau: Triac và tirixto điều là các thiết bị điều khiển dòng điện xoay chiều.

+ Khác nhau: tirixto dùng chỉnh lưu dòng điện theo 1 chiều nhất định còn Triac dùng điều khiển dòng điện theo cả hai chiều.

Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto.
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm