Hóa học lớp 10

Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết những thông tin gì?

Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết những thông tin gì?

Lời giải:

Số hiệu nguyên tử cho biết:

– Số thứ tự ô nguyên tố

– Số đơn vị diện tích hạt nhân

– Số proton và số electron.

Từ khóa tìm kiếm

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Hãy lập bảng so sánh những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hại hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và lưu huỳnh đioxit

Post Comment