Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc điểm gì?

Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc điểm gì?

Trả lời:

Loading...

Là phướng chiếu 1 không vuông góc vói mp chiếu.

Trong HCTĐ xiên góc cân các mặt của vật thể đặt song song với mp toạ độ XOZ thì không bị biến dạng

Có 2 trong 3 hệ số biên dạng theo các trục đo bằng nhau p = r = 1; q = 0,5
Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Leave a Comment