Phân tích bài thơ Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đề bài: Phân tích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài làm

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) là một nhà thơ lớn của dân tộc. Bên cạnh việc phê phán những điều xấu xa trong xã hội, mang đậm tính triết lí giáo huấn, răn dạy đời sau thì đồng thời thơ ông còn ngợi ca ý chí của kẻ sĩ, thú thanh nhàn của tao nhân.

Soạn văn bài “Chiến thắng M’tao M’xây”– ngữ văn lớp 10

Đề bài: Soạn văn bài “Chiến thắng M’tao M’xây”.

Bài làm

Câu 1. Nêu định nghĩa thể loại sử thi dân gian Việt Nam?cách phân loại?

-Là các tác phẩm tự sự dân gian có quy mô lớn, sử dụng ngôn từ có vần, nhịp,xây dựng các hình tượng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng để kể về một hay nhiều biến cố lớn diễn ra trong đời sống cộng đồng của cư dân thời cổ đại.

Phân tích bi kịch của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến qua “Độc tiểu thanh ký” và “Chinh phụ ngâm”

Đề bài: Phân tích bi kịch của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến qua “Độc tiểu thanh ký” và “Chinh phụ ngâm”

Bài làm

Phụ nữ khi sinh ra là đã mang trong người những định kiến, tư tưởng, ràng buộc, những tiêu chuẩn để đánh giá về mình.