Phân tích “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn Dữ

Đề bài: Phân tích “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn Dữ Bài làm Người xưa có câu: “cây ngay không sợ chết đứng”, “ở hiền thì sẽ gặp lành”. Thật đúng vậy, những người chính trực, ngay thẳng thì sẽ gặp được những điều tốt đẹp, gặp dữ hóa lành. Tiếp thu … Read more

Phân tích bi kịch của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến qua “Độc tiểu thanh ký” và “Chinh phụ ngâm”

Đề bài: Phân tích bi kịch của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến qua “Độc tiểu thanh ký” và “Chinh phụ ngâm” Bài làm Phụ nữ khi sinh ra là đã mang trong người những định kiến, tư tưởng, ràng buộc, những tiêu chuẩn để đánh giá về mình. Từ thời phong kiến, … Read more