Tại sao người ta lại đốt nóng vành sắt trước khi nắp nó vào bánh xe bằng gỗ (ví dụ như bánh xe bò ngày trước)?

Tại sao người ta lại đốt nóng vành sắt trước khi nắp nó vào bánh xe bằng gỗ (ví dụ như bánh xe bò ngày trước)? Lời giải: Ở nhiệt độ thường, vành đai sắt phải bó chặt lấy bánh xe, tức đường kính của nó phải nhỏ hơn của bánh xe một chút. Để … Read more

Hãy lí giải câu nói: tính dị hướng của tinh thể bắt nguồn từ sự dị hướng của cấu trúc mạng tinh thể, qua việc xét mạng tinh thể lập phương ở hình bên.

Hãy lí giải câu nói: tính dị hướng của tinh thể bắt nguồn từ sự dị hướng của cấu trúc mạng tinh thể, qua việc xét mạng tinh thể lập phương ở hình bên.

Hãy lí giải câu nói: tính dị hướng của tinh thể bắt nguồn từ sự dị hướng của cấu trúc mạng tinh thể, qua việc xét mạng tinh thể lập phương ở hình bên. Lời giải: Xét mạng tinh thể của muối ăn ta nhận thấy: dọc theo đường chéo mặt, đường chéo khối…thì sự … Read more

Hãy quan sát các ảnh chụp của bốn vật rắn ở hình sau và nhận xét về hình dạng bên ngoài của chúng?

Hãy quan sát các ảnh chụp của bốn vật rắn ở hình sau và nhận xét về hình dạng bên ngoài của chúng?

Hãy quan sát các ảnh chụp của bốn vật rắn ở hình sau và nhận xét về hình dạng bên ngoài của chúng? Lời giải: – Muối ăn và thạch anh hình dạng bên ngoài có những cạnh thẳng, mặt phẳng, góc đa diện,…tạo thành những dạng hình học xác định. – Nhựa thông và … Read more