Hãy trình bày cách ngắm chừng ở kính thiên văn khúc xạ. Cho biết cách điều chỉnh kính ngắm chừng ở kính hiển vi và ở rất xa kính thiên văn khúc xạ. giữa hai cách có điểm gì khác nhau?

Hãy trình bày cách ngắm chừng ở kính thiên văn khúc xạ. Cho biết cách điều chỉnh kính ngắm chừng ở kính hiển vi và ở rất xa kính thiên văn khúc xạ. giữa hai cách có điểm gì khác nhau? Lời giải: * Các ngắm chứng ở kính thiên văn khúc xạ: vật ở … Read more

Hãy so sánh cách điều chỉnh kính khi ngắm chứng ở kính thiên văn khúc xạ và kính hiển vi. Tại sao lại có sự khác nhau đó?

Hãy so sánh cách điều chỉnh kính khi ngắm chứng ở kính thiên văn khúc xạ và kính hiển vi. Tại sao lại có sự khác nhau đó? Lời giải: Loading… – Muốn điều chỉnh kính hiển vỉ, ta phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến kính d1 sao cho ảnh của vật kính … Read more