Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng các oxit sắt (II) là oxit bazo, các hidroxit sắt (II) là bazo (Viết các phương trình phản ứng hóa học)

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng các oxit sắt (II) là oxit bazo, các hidroxit sắt (II) là bazo (Viết các phương trình phản ứng hóa học) Lời giải: FeO là oxi bazo: có phản ứng với axit FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O Fe(OH)3 + 2HCl → … Read more

Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng khí oxi. Sau đó để nguội và cho vào bình đựng dung dịch HCl. Lập luận về các trường hợp có thể xảy ra và viết các phương trình phản ứng hóa học.

Đốt nóng một ít bột sắt trong bình đựng khí oxi. Sau đó để nguội và cho vào bình đựng dung dịch HCl. Lập luận về các trường hợp có thể xảy ra và viết các phương trình phản ứng hóa học. Lời giải: 3Fe + 2O2 → Fe3O4 Nếu oxi dư 4Fe + 3O2 … Read more

Nhúng tấm kẽm vào dung dịch chứa 14,64 gam cađimi clorua. Sau một thời gian phản ứng, khối lượng tấm kẽm tăng lên 3,29 gam. Xác định khối lượng cađimi tách ra và thành phần muối tạo nên trong dung dịch.

Nhúng tấm kẽm vào dung dịch chứa 14,64 gam cađimi clorua. Sau một thời gian phản ứng, khối lượng tấm kẽm tăng lên 3,29 gam. Xác định khối lượng cađimi tách ra và thành phần muối tạo nên trong dung dịch. Lời giải: Loading… Phản ứng: Zn + CdCl2 → ZnCl2 + Cd Theo pt: … Read more

Có nhận xét gì về tính chất hóa học của các hợp chất Cr(II), Cr(III) và Cr(VI)? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh.

Có nhận xét gì về tính chất hóa học của các hợp chất Cr(II), Cr(III) và Cr(VI)? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh. Lời giải: Cr(II) có tính khử mạnh: 2CrCl2+ Cl2 → 2CrCl3 Cr(III) vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 2CrCl3 + Zn → 2CrCl2 + ZnCl2 … Read more

Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có những chất thải nào? Nêu biện pháp xử lí những chất thải này trong phòng thí nghiệm.

Sau khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu HNO3 tác dụng với Cu, thường có những chất thải nào? Nêu biện pháp xử lí những chất thải này trong phòng thí nghiệm. Lời giải: Sau thí nghiệm Cu tác dụng với HNO3 thường thu được khí NO hoặc NO2, muối Cu(NO3)2 và HNO3 còn dư. … Read more

Hãy lấy dẫn chứng chứng tỏ rằng có thể sản xuất được các chất hóa học có tác dụng bảo vệ và phát triển cây lương thực.

Hãy lấy dẫn chứng chứng tỏ rằng có thể sản xuất được các chất hóa học có tác dụng bảo vệ và phát triển cây lương thực. Lời giải: Để giải quyết vấn đề lương thực, hóa học đã có những đóng góp sau: – Sản xuất các loại phân bón hóa học như đạm, … Read more

Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên, Tính thể tích khí thiên nhiên ở đktc chứa 92% metan cằn thiết để sản xuất 10 tấn nhựa phenol fomanđehit (novơiac).

Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên, Tính thể tích khí thiên nhiên ở đktc chứa 92% metan cằn thiết để sản xuất 10 tấn nhựa phenol fomanđehit (novơiac).

Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên, Tính thể tích khí thiên nhiên ở đktc chứa 92% metan cằn thiết để sản xuất 10 tấn nhựa phenol fomanđehit (novơiac). Lời giải: Sơ đồ Tức là: 7n mol CH4 → 106n gam polime 0,660377.106 mol ⇐ 10 tấn = 107 gam Vkhí CH4 … Read more

Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề nhiên liệu và năng lượng: của nhân loại trong tương lai như thế nào?

Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề nhiên liệu và năng lượng: của nhân loại trong tương lai như thế nào? Lời giải: Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề nhiên liệu và năng lượng – Sản xuất CH4 bằng hầm biogas hay bằng phản ứng Fischer-Trop – Sản xuất khí … Read more