Nghị luận xã hội qua câu nói: Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình thương.

Nghị luận xã hội qua câu nói: Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình thương. Mở bài: – Cuộc sống luôn đặt ra trước mắt con người rất nhiều những khó khăn, thử thách mà để vượt qua nó, con người không chỉ huy động tối đa nguồn năng … Read more

Nghị luận xã hội về vai trò của lí tưởng sống qua nhận định của Lép – Tôn – Xtôi: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống

Nghị luận xã hội về vai trò của lí tưởng sống qua nhận định của Lép – Tôn – Xtôi: Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống Trong cuộc sống, mỗi con … Read more