Cảm xúc về ngày khai giảng

Cảm xúc về ngày khai giảng – Bài 1 Khi những cảm xúc mùa hè còn chưa nguôi thì bắt đầu những nàng tiên thu từ đâu bay về, khoác lên mình chiếc áo kiều diễm của ngàn chiếc lá nhuốm màu vàng kết trong ánh nắng ban mai, lúc đó cũng là lúc bắt … Read more

Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết. Trong các tài nguyên đó, tài nguyên nào được thể hiện trong những hình dưới đây?

Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết. Trong các tài nguyên đó, tài nguyên nào được thể hiện trong những hình dưới đây?

Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết. Trong các tài nguyên đó, tài nguyên nào được thể hiện trong những hình dưới đây? Trả lời: Hình Tài nguyên thiên nhiên Công dụng Hình 1 – Gió – Nước – Dầu mỏ – Sử dụng năng lượng gió để chạy côi xay. máy phát … Read more

Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp ý cho con người những gì và nhận từ con người những gì?

Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp ý cho con người những gì và nhận từ con người những gì?

Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp ý cho con người những gì và nhận từ con người những gì? Trả lời: Hình Môi trường tự nhiên Cung cấp cho con người Nhận từ hoạt động của con người 1 Chất đốt (than) Khí thải 2 Đất để … Read more

Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người

Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người Trả lời: Môi trường cho Môi trường nhận  – Thức ăn – Nước uống, nước dùng trong sinh hoạt, sản xuất – Chất đốt …  – Phân, rác thải – Nước … Read more

Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?

Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại? Trả lời: Nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại thì tài nguyên thiên … Read more