Những ngày đầu xuân quê em tổ chức phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ. Em hãy tả lại buổi trồng cây ấy.

Những ngày đầu xuân quê em tổ chức phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ. Em hãy tả lại buổi trồng cây ấy. Hướng dẫn Phong trào trồng cây đầu năm nhớ ơn Bác Hồ của làng đã được thực hiện từ nhiều năm nay. Hàng năm cứ một độ tết đến xuân về, … Read more