Cảm nhận về người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa

Cảm nhận về người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa Bài làm Nguyễn Minh Châu nhà văn đổi mới chuyên viết về đời sống con người, trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa ngoài vẻ đẹp từ thiên nhiên ông cũng đã có những nhìn nhận rõ nét hơn về thực tế cuộc sống … Read more

Nghị luận xã hội về câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”

Đề bài: Nghị luận xã hội về câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”.

Bài làm

Trong cuộc sống, đã và đang có những người luôn tình nguyện giúp đỡ người khác mà không quản ngại khó khăn, để rồi sau đó, bằng cách này hay cách khác, cuộc đời lại trả ơn họ một cách hậu hĩnh… Người ta gọi những con người trong câu chuyện đó là “ở hiền gặp lành”.