Phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều

Phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều

Phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều Bài làm Chân dung chị em Thúy Kiều và Thúy Vân đã được tác giả khắc họa bằng bút pháp ước lệ tượng trưng. Trong đoạn trích này, tác giả cũng miêu tả trực tiếp vẻ đẹp của Thúy Kiều và Thúy Vân. Trước khi miêu tả … Read more

Cảm nhận về người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa

Cảm nhận về người đàn bà hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa Bài làm Nguyễn Minh Châu nhà văn đổi mới chuyên viết về đời sống con người, trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa ngoài vẻ đẹp từ thiên nhiên ông cũng đã có những nhìn nhận rõ nét hơn về thực tế cuộc sống … Read more

DMCA.com Protection Status