Vật lý lớp 11

Kính thiên văn dùng để làm gì? Tại sao kính thiên văn có thể làm được việc đó?

Kính thiên văn dùng để làm gì? Tại sao kính thiên văn có thể làm được việc đó?

Lời giải:

Kính thiên văn là dụng cụ quang học hỗ trợ cho mắt để quan sát các vật ở rất xa, bằng cách làm tăng góc trông ảnh của các vật.

Xem thêm:  Theo thuyết electron thì thế nào là vật nhiễm điện dương hay nhiễm điện âm

Post Comment