Vật lý lớp 11

Kính thiên văn dùng để làm gì? Tại sao kính thiên văn có thể làm được việc đó?

Kính thiên văn dùng để làm gì? Tại sao kính thiên văn có thể làm được việc đó?

Lời giải:

Kính thiên văn là dụng cụ quang học hỗ trợ cho mắt để quan sát các vật ở rất xa, bằng cách làm tăng góc trông ảnh của các vật.

Xem thêm:  Hãy nêu một cách phát biểu khác về phương của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện

Post Comment