Công nghệ lớp 10

Làm thế nào để nâng cao khả năng kháng bệnh cho vật nuôi?

Làm thế nào để nâng cao khả năng kháng bệnh cho vật nuôi?

Trả lời:

– Phải tạo môi trường tự nhiên tiểu khí hậu chuồng nuôi thuân lợi cho con vât phát triển, hạn chế các loại mầm bệnh tồn tại (nhiệt độ thích hợp, độ ẩm thích hợp, ánh sáng đủ).

– Phải nuôi dưỡng và chăm sóc con vât đúng kĩ thuật để con vật có sức khỏe tốt, sức đề kháng sẽ cao ít bị nhiễm bệnh.

Xem thêm:  Sự hình thành, tính chất và biện pháp cải tạo đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn, đất phèn.

Post Comment