Vật lý lớp 10

Hệ lực cân bằng là gì?

Hệ lực cân bằng là gì?

Vẽ hình minh họa trường hợp hai lực cân bằng nhau. Giá, chiều và độ lớn của chúng phải thỏa mãn điều kiện gì?

Vẽ hình minh họa trường hợp ba lực cân bằng nhau. Giá, chiều và độ lớn của chúng phải thỏa mãn điều kiện gì?

Lời giải:

Hệ lực cân bằng là hệ lực mà hợp lực của tất cả các lực bằng không.

Trường hợp hai lực cân bằng nhau:

he luc can bang la gi - Hệ lực cân bằng là gì?

Suy ra: hai lực cùng giá cùng độ lớn nhưng ngược chiều.

Trường hợp ba lực cân bằng:

he luc can bang la gi 1 - Hệ lực cân bằng là gì?

=> Hợp lực của hai lực phải cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều với lực thứ ba.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Tìm hai ví dụ khác nhau về va chạm đàn hồi, ngoài các ví dụ đã nêu ở phần đầu bài

Post Comment