Công nghệ lớp 11

Máy tự động và dây chuyền tự động đem lại lợi ích gì cho con người?

Máy tự động và dây chuyền tự động đem lại lợi ích gì cho con người?

Trả lời:

Công dụng:

– Thay thế con người trong sản suất.

– Thao tác kĩ thuật chính xác.

– Năng suất lao động cao.

– Hạ giá thành sản phẩm.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.

Post Comment