Vật lý lớp 11

Mô tả rõ hơn chuyển động của ion Na+ và Cl- trong chất điện phân.

Mô tả rõ hơn chuyển động của ion Na+ và Cl trong chất điện phân.

Lời giải:

– khi chưa có điện trường các ion Na+ và Cl chuyển động hỗn loạn trong dung dịch chất điện phân

– khi có điện trường: các ion Na+ chuyển động về phía điện cực âm và Cl chuyển động về điện cực dương.

Xem thêm:  Tại sao lúc có sét, mặt đất lại tích điện để có thể xảy ra sự phóng điện giữa đám mây tích điện và mặt đất?

Post Comment