Một lượng khí có thể tích không đổi được làm nóng lên, áp suất của khí tăng gấp đôi. Hỏi nhiệt độ tuyệt đối T và nhiệt độ Xen-xi-út của khí biến đổi như thế nào?

Một lượng khí có thể tích không đổi được làm nóng lên, áp suất của khí tăng gấp đôi. Hỏi nhiệt độ tuyệt đối T và nhiệt độ Xen-xi-út của khí biến đổi như thế nào?

Lời giải:

Loading...

Quá trình làm nóng đẳng tích nên áp suất phụ thuộc nhiệt độ.

Theo định luật Saclo:

Một lượng khí có thể tích không đổi được làm nóng lên, áp suất của khí tăng gấp đôi. Hỏi nhiệt độ tuyệt đối T và nhiệt độ Xen-xi-út của khí biến đổi như thế nào?

Vì p tăng gấp đôi nên T tăng gấp đôi.

Trong nhiệt giai Xen-xi-út: t = T – 273 nên khi T tăng gấp đôi thì đồng thời t’ = 2T -273= T + t, tức tăng thêm T độ

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status