Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Hãy áp dụng định luật bảo toàn cơ năng để chứng tỏ rằng vận tốc của vật khi chạm đất là v = √2gh

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Hãy áp dụng định luật bảo toàn cơ năng để chứng tỏ rằng vận tốc của vật khi chạm đất là v = √2gh

Lời giải:

Loading...

Tại độ cao ban đầu, vật có vận tốc bằng không nên cơ năng của vật là: W = 0 + mgz = mgh.

Tại thời điểm chạm đất (trùng mốc thế năng) nên thế năng bằng không. Cơ năng của vật là: W = 1/2mv2 + 0

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

W = W hay mgh =1/2 mv2

v= √2gh

Loading...
Xem thêm:  Nếu phải tổng hợp nhiều lực đồng quy thì ta vận dụng quy tắc này như thế nào?
DMCA.com Protection Status