Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Hãy áp dụng định luật bảo toàn cơ năng để chứng tỏ rằng vận tốc của vật khi chạm đất là v = √2gh

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Hãy áp dụng định luật bảo toàn cơ năng để chứng tỏ rằng vận tốc của vật khi chạm đất là v = √2gh

Lời giải:

Loading...

Tại độ cao ban đầu, vật có vận tốc bằng không nên cơ năng của vật là: W = 0 + mgz = mgh.

Tại thời điểm chạm đất (trùng mốc thế năng) nên thế năng bằng không. Cơ năng của vật là: W = 1/2mv2 + 0

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng

W = W hay mgh =1/2 mv2

v= √2gh

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Khẩu hiệu trong các cuộc thi điền kinh là cao hơn, nhanh hơn, xa hơn. Điều đó liên quan đến đại lượng nào trong vật lí?
DMCA.com Protection Status