Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những giải pháp gì?

Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những giải pháp gì?

Trả lời:

Loading...

Biện pháp:

– Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất.

– Xử lí chất thải trong sản xuất cơ khí trước khi đưa vào môi trường

– Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

DMCA.com Protection Status