Vật lý lớp 11

Muốn đo điện thế của vật A ta nối A với cần tĩnh điện kế, vỏ tĩnh điện kế nối với đất. vậy nối vỏ tĩnh điện kế với đất có ý nghĩa gì?

Muốn đo điện thế của vật A ta nối A với cần tĩnh điện kế, vỏ tĩnh điện kế nối với đất. vậy nối vỏ tĩnh điện kế với đất có ý nghĩa gì?

Lời giải:

+ Độ lệch của kim tĩnh điện kế cho biết hiệu điện thế giữa vật nối với cần tĩnh điện kế và vật nối với vỏ tĩnh điện kế.

+ Khi võ tĩnh điện kế nối với đất, vật A nối với cần tĩnh điện kế. Độ lẹch của kim cho biết hiệu điện thế giữa vật A và mặt đất:

UAD = UA – UD

+ Coi điện thế ở mặt đất bằng 0, nên UAd=UA

+ Vậy độ lệch của kim cho biết giá trị điện thế của vật A khi chọn mốc tĩnh điện thế ở mặt đất.

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Người ta có thể tạo ra lủa với một thấu kính,. Khẳng định này đúng không? Nếu đúng, hãy trình bày cách tạo ra lửa bằng cách xử dụng một thấu kính

Post Comment