Công nghệ lớp 11

Thế nào là hệ số biến dạng?

Thế nào là hệ số biến dạng?

Trả lời:

Hệ số biến dạng là tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục toạ độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó. 

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống phun xăng.

Post Comment