Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

Thế nào là hình cắt và mặt cắt? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

Trả lời:

Loading...

–  Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt.

– Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt, gọi là hình cắt.

– Mặt cắt dùng để biểu diễn tiết diện vuông góc của vật thể. Dùng trong trường hợp vật thể có nhiều lỗ, rãnh.

Hình cắt: có 3 loại

+ Hình cắt toàn bộ: sử dụng một mặt phẳng cắt dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

+ Hình cắt bán phần: Hình biểu diễn gồm nửa hình cắt ghép với nửa hình chiếu, đường phân cách là đường tâm. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng.

+ Hình cắt cục bộ: biểu diễn một phần của vật thể dưới dạng hình cắt, đường giới hạn vẽ bằng nét lượn sóng.

Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?
5 (99.75%) 483 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Nêu nhiệm vụ của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.
DMCA.com Protection Status