Thế nào là keo đất? Nêu cấu tạo của keo đất?

Thế nào là keo đất? Nêu cấu tạo của keo đất?

Trả lời:

Loading...

_ Keo đất là những phần tử có kích thước khoảng dưới \(1\mu m\), không hòa tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù ( trạng thái lơ lửng trong nước)

_ Cấu tạo của keo đất:

Mỗi hạt keo có một nhân. Lớp phần tử nằm phía ngoài của nhân phân li thành các ion và tạo ra các lớp ion quyết định điện. Nếu lớp này mang điện tích âm thì keo mang điện âm. Nếu lớp này mang điện tích dương thì keo mang điện dương. 

Phần ngoài lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuyếch tán) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện.

Đánh giá bài viết
Loading...

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Trong bảo quản cần chú ý những đặc điểm nào của nông, lâm, thủy sản?
DMCA.com Protection Status